SJK pridobila skoraj 1000 glasov in četrti mandatZgodovinski uspeh za SJK. Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov je na volitvah v kmetijsko zbornico na Koroškem pridobila dodatni, četrti sedež. S tem je SJK dosegla najboljši rezultat od leta 1951 naprej. V okraju Velikovec je dobila SJK največ glasov in tam postala najmočnejša kmetijska frakcija.

več »

Diashow
 

Naše zahteve

  • Proti obveznemu dvojnemu obdavčenju za polkmete
  • Za pavšalno obračunavanje pri podporah za investicije
  • Namensko izobraževanje in pospeševanje kmetic
  • Krčenje agrarne birokracije in preobilnih kontrol
  • Uvedba neobdavčenega zneska v socialni zavarovalnici v višini €10.000,- za kmetijske in gozdarske dopolnilne dejavnosti
  • Ohranitev in izgradnja infrastrukture na podeželju
  • Dodatna delovna mesta za podeželje
več »

Diashow

Klick!

Povezave

Klick!